Hoofdmenu

De kaartverkoop voor Bachdag Amersfoort is gesloten. Er zijn nog enkele tientallen kaarten aan de zaal te verkrijgen. Wij verzoeken u deze met pin te betalen. 

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort

Programma

Op dit moment is het programma nog niet bekend

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

www.pietersenbloklands.nl

In de Middeleeuwen waren in Amersfoort drie gasthuizen: het Sint Pietersgasthuis, het Heilige Sacramentsgasthuis en het St. Elisabeth’s gast- of ziekenhuis. Het Sint Pietersgasthuis ten behoeve van zieken werd tegen 1390 gesticht als het Nye Gasthuys bij die Spoeye (= Spui). Enkele jaren later, op 2 april 1393, werd het Gasthuis juridisch erkend door het stadsbestuur. In de fundatiebrief van 1404 komt het onder bewind van de stad Amersfoort. In de stichtingsakte stond nadrukkelijk …niet voor Kinderen, Razenden en Melaatsen. Later werd het een bejaardentehuis met een apart vrouwen- en mannengedeelte. Ouderen konden worden opgenomen in ruil voor geld of bezit, de Proveniers of kostkopers. Deze proveniers waren mensen die de verzorging betaalden uit eigen middelen.

Na een schenking werd begin twintigste eeuw het middeleeuwse complex gesloopt. Alleen de kapel en de middeleeuwse mannenzaal ernaast werden behouden. Het nieuwe gebouw werd een kwartslag gedraaid ten opzichte van het oorspronkelijke gebouw. De voorgevel kwam daardoor niet aan de Westsingel, maar aan Achter Davidshof te liggen.

In 1952 werd de zuidvleugel van één naar twee bouwlagen verhoogd. Bij een uitbreiding in 1983 werd de gehele oorspronkelijke achtergevel aan het oog onttrokken.

In 2014 werd een twee jaar durende renovatie afgerond waarbij het gebouw geschikt werd gemaakt als verpleeghuis.

Het gasthuis is onderverdeeld in een hoofdgebouw en twee zijvleugels. De trapgevels worden bekroond door natuurstenen leeuwen. De linkerzijgevel toont de authentieke noordzijde van het hoofdgebouw. Het originele interieur van het hoofdgebouw en de regentenkamer zijn nog intact. Een gang is langs de gehele achterzijde van het hoofdgebouw gesitueerd. Het voorterrein is omgeven door een bakstenen muur met ezelsrug en bakstenen pijlers en een smeedijzeren hekwerk.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt rond de Bachdag? Schrijf je dan in voor onze nieuwbrief! Klik hier!