Hoofdmenu

Bestuur Stichting Bachdag

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen van de Bachdag. Zij zorgen voor financieringen en leggen hierover verantwoording af aan subsidiegevers en andere instanties. 

De werkgroep Bachdag Amersfoort is verantwoordelijk voor de organisatie van de Bachdag. Bestuur en werkgroep werken nauw samen.