Amersfoorts cantatekoor en -orkest

o.l.v. Bas Ramselaar

Amersfoorts cantatekoor en -orkest

Programma

De voorbereidingen voor de Bachdag zijn volop bezig, op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van het programma. Komt u later nog eens terug voor het programma.

Amersfoorts cantatekoor en -orkest

De cantates vormen een belangrijk onderdeel van het muzikale oeuvre van Johann Sebastian Bach. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze werken zeer geliefd zijn geworden bij een groot publiek. De Stichting Rondom de Cantates organiseert drie keer per jaar een cantate-uitvoering in Amersfoort. Om deze uitvoeringen voor een breed publiek toegankelijk te maken, geven we een korte, heldere uitleg over de opzet en inhoud van de uit te voeren cantate.

Naast de cantate worden ook enkele bijpassende werken ten gehore gebracht. Zo ontstaat een gevarieerd programma rondom de cantates. De uitvoeringen vinden plaats op zaterdagmiddag om 17:00 uur in de St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29 te Amersfoort. De toegang is altijd vrij; na afloop is een collecte om de toegang tot de cantates van Bach laagdrempelig te houden. De collecte is essentieel voor het voortbestaan van de uitvoeringen en daarom bevelen wij deze van harte aan.

Wij nodigen u van harte uit!

www.rondomdekantates.nl