Accademia Filarmonica

Accademia Filarmonica

Programma

De voorbereidingen voor de Bachdag zijn volop bezig, op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van het programma. Komt u later nog eens terug voor het programma.

Accademia Filarmonica

Het bijzondere is dat leerlingen van de Accademia volgens de Suzuki-methode hun instrument leren spelen. De methode gaat er van uit dat alle kinderen talent bezitten en dat het aan leraren en ouders is om de kinderen te helpen die talenten te ontwikkelen. Suzuki is wel eens de “Genius of Simplicity” genoemd en inderdaad zijn de ideeën en de reeks boeken met stukken van grote eenvoud. Maar de praktische uitwerking vraagt van de docenten gedetailleerde kennis van techniek, hoe dat bij jonge kinderen op te bouwen, psychologisch inzicht en didactische kwaliteiten. De ouders worden daarin meegenomen: zij zijn degenen die thuis met de kinderen studeren ook al hebben ze daartoe geen enkele vooropleiding gehad. Alles wordt door de docenten aangestuurd. De kinderen worden bij aanvang niet getest, want bij ieder kind wordt er van uit gegaan dat het een muziekinstrument goed kan leren bespelen. Kenmerkend voor de methode is dat de leerlingen jong beginnen (meestal 3 of 4 jaar) en eerst goed op het gehoor een repertoire leren beheersen voor ze leren muziek lezen. Net als kinderen eerst leren praten en later pas leren lezen.