De Volmolen

Plantsoen Nrd 2, 3811 GH Amersfoort

De Volmolen

Programma

De voorbereidingen voor de Bachdag zijn volop bezig, op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van het programma. Komt u later nog eens terug voor het programma.

De Volmolen

Rijksmonument de Volmolen had sinds zijn bouw in 1645 verschillende functies. Van oorsprong werd er in deze watermolen geweven wol gevold tot kledingstof. Daarna was er ondermeer een timmerwerkplaats, een noodopvang voor vluchtelingen, kunstenaarswoning en weefatelier in gevestigd, en als laatste in 2019 een pop-up locatie voor creatieve denkers en doeners. Deze veelzijdige achtergrond vormt mede de inspiratie om de toekomstige programmering vorm te geven. Erfgoed, cultuur en ambacht staan centraal. Samenwerking en innovatie zijn een uitgangspunt.

“De Volmolen vormt met de Koppelpoort het iconische beeldmerk van onze stad. De historie van die plek koesteren we, willen we levend houden en toegankelijk maken voor iedereen”, aldus wethouder Willem-Jan Stegeman bij de bekendmaking van de komst van De Katoendrukkerij begin november 2019. “Samen met omwonenden kozen we daarom uit alle ingediende plannen voor De Katoendrukkerij. Jong en oud kunnen straks iets van het Amersfoortse verleden ervaren op een eigentijdse manier.”

Achtergond De Katoendrukkerij

De eerste katoendrukkerij van Nederland vestigde zich in de 17de eeuw in Amersfoort. In die tijd verdienden veel Amersfoorters direct of indirect hun geld in de textielnijverheid. De bedrukte sitsen waren toen in de mode en erg gewild. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) haalde deze oudste druktechniek vanuit India naar Nederland. Oprichter van de VOC, Johan van Oldenbarnevelt, was ook Amersfoorter van geboorte.

Katoendrukkerij

Binnenkort opent De Katoendrukkerij de deuren in de iconische Volmolen te Amersfoort. Daarmee komt bijzonder erfgoed terug in bakermat Amersfoort op een zeer toepasselijke 17e eeuwse locatie. Naast een uitgebreid lesaanbod blockprinten, gastdocenten en een lesprogramma voor scholieren, komt er een kleine winkel met onder meer verkoop van blockprints, handbedrukte textiel en papier. Diverse ruimtes zijn te huur voor workshops, bijeenkomsten en vergaderingen. Er zijn twee gastenkamers in de Volmolen, ondermeer voor artist-in-residencies. Vrijwilligers verzorgen samen met initiatiefneemster Nathalie Cassée de openstelling. Bezoekers lopen van woensdag t/m zondag binnen en maken kennis met het katoendrukken, de Volmolen en de textielnijverheid in Amersfoort. Culturele, kunstzinnige en ambachtelijke initiatieven en samenwerkingen vinden er een podium

www.volmolen-amersfoort.nl